Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU

V súčasnosti je zateplenie nutnou a samozrejmou súčasťou každej novostavby. Investícia do rekonštrukcie domu nie je síce najmenšia, no v porovnaní s investíciou do novej nehnuteľnosti je oveľa dostupnejšia. Zohráva tiež dôležitú úlohu v prípade predaja v budúcnosti: kupujúci sa často zaujíma o náklady spojené s vlastníctvom, ku ktorým patria aj náklady na energie. Práve tie môže výrazne znížiť realizácia zateplenia domu.

ZATEPLENÍM DOMU ZÍSKATE:

 • zníženie spotreby energie na vykurovanie,
 • eliminovanie zatekania do obvodového plášťa a okien,
 • odstránenie hygienických nedostatkov, napr. plesní,
 • vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty (ochrana nielen pred zimou, ale aj pred teplom),
 • zníženie teplotného namáhania obvodovej steny a následne aj nosných konštrukcií,
 • predĺženie životnosti obytného domu,
 • zlepšenie architektonického vzhľadu obytného domu,
 • zlepšenie životného prostredia,
 • zvýšenie celkovej hodnoty budovy.
a_plus_white

Pred samotným začiatkom zatepľovania domu si musíte zodpovedať niekoľko dôležitých otázok. Patrí k nim napríklad výber:

 • izolantu,
 • typu parapetu,
 • druhu použitej omietky.

Nami odporúčaným minimom pre realizácie zateplenia je použitie kontaktného zatepľovacieho systému, na ktorý bola vydaná licencia napríklad Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. Treba však mať na pamäti, že na trhu pôsobia rôzni výrobcovia zatepľovacích systémov, a preto licencia nemusí byť
100 % zárukou kvality.

Všetky realizované práce musia byť precízne vykonávané v súlade s technologickým postupom výrobcu certifikovaného zatepľovacieho systému a v súlade s platnými normami.

ZATEPLENIE INTERIÉRU

Zateplenie domu je síce pomerne náročným a nákladným procesom, z hľadiska finálneho efektu však nevyhnutným.

Požadovaný efekt sa v plnej miere prejaví až vtedy, ak je dom zateplený komplexne – teda nielen jeho obvodový plášť, ale aj vnútorné priestory, ako sú stropy v pivniciach, vstupných priestoroch a strecha. Cez tieto nezateplené miesta sú totiž úniky tepla najväčšie. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie (PD) je preto dôležité dôkladne zmonitorovať budovu a všetky jej špecifiká. Na základe kvalitného projektu sa budú vlastníci vedieť lepšie rozhodnúť o rozsahu plánovaného zateplenia domu.

ZATEPLENIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Priestory, cez ktoré najviac uniká teplo z budov (vstupy, pivnice a suterény, prípadne garáže), sú často zadefinované aj ako únikové cesty. Preto musia spĺňať niekoľko protipožiarnych požiadaviek, ako je napríklad nutnosť zatepľovania použitím materiálu patriaceho do požiarnej triedy A1 (napr. minerálna vlna). Okrem zateplenia stropov vstupu či stropov pivníc je nutné realizovať aj odizolovanie rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) umiestnených pod stropmi. Tento priestor sa zateplí a následne sa podhľady prekryjú napríklad sadrokartónom alebo závesným kazetovým podhľadom.

Rozhodnutie zatepliť spoločné priestory, respektíve stropy vstupov, je nutné zrealizovať pre adekvátny komfort na 1. NP.

Komplexným zateplením obvodových stien budovy, vrátane zateplenia pivníc a suterénu, zamedzíme úniku tepla.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.