Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

REKONŠTRUKCIE ROZVODOV TZB

Pri rekonštrukcii budovy je okrem zateplenia stien a opravy fasády potrebné myslieť aj na časti, ktoré sú skryté. Práve rekonštrukciou rozvodov elektriny, plynu, vody či kanalizácie sa v budúcnosti môžete vyhnúť značným nepríjemnostiam pri bývaní. Týka sa to najmä rozvodov v domoch starších ako 20 rokov, ktoré vykazujú značné opotrebenia a môžu spôsobiť až havarijný stav. V takých prípadoch odporúčame uskutočniť komplexnú rekonštrukciu rozvodov.

Čo vám prinesie rekonštrukcia rozvodov?

  • predĺženú životnosť rozvodov,
  • splnenie požadovaných nárokov na hygienu a zdravotnú neškodnosť rozvodov pitnej vody,
  • zlepšenie prietoku vody,
  • zníženie nákladov za elektrickú energiu na prevádzku technických zariadení a osvetlenia budovy

V prípade bytových domov sa rekonštruujú spoločné rozvody. Rekonštrukciu rozvodov v bytoch si vlastníci realizujú individuálne.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.