Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

REKONŠTRUKCIE PLOCHÝCH STRIECH

Pri zvažovaní, či je strechu nutné opravovať, sú dôležité faktory, ako je zatekanie, vek strechy a jej celkový stav. Okrem zateplenia je potrebné zrealizovať aj úpravu oplechovania atiky, výmenu bleskozvodu a ďalších súvisiacich prvkov strechy.Pri týchto nákladoch už stojí za zváženie zrealizovať kompletnú rekonštrukciu strechy a nie len lokálnu opravu. Takéto drobné opravy síce vyriešia problém zatekania, často však vzniká potreba dodatočných opráv, čím sa môže konečná cena navýšiť, zároveň nemá vplyv na tepelné straty budovy.

V prípade nezateplenej strechy môžu úniky tepla predstavovať až 20 % z celkových strát tepla.

REKONŠTRUKCIOU STRECHY ZÍSKATE:

  • odstránenie zatekania,
  • zníženie tepelných strát,
  • zvýšenie komfortu,
  • zlepšenie celkovej funkčnosti strechy.

POSTUP PRI REKONŠTRUKCII STRECHY:

  1. V prípade, že nie je potrebná demontáž pôvodného strešného plášťa, podklad očistíme od nečistôt a vody.
  2. Pôvodný plášť potom pripravíme na kladenie nového opláštenia, ktoré je tvorené tepelnou izoláciou.
  3. Následne zbrúsime a zrovnáme povrch do roviny.
  4. Ďalším krokom je aplikácia geotextílie, ktorá oddelí polystyrén od PVC fólie, čím sa zamedzí treniu a predĺži sa životnosť strešného plášťa.
  5. Finálnu vrstvu tvorí PVC hydroizolačná fólia z dvoch vrstiev PVC materiálu, medzi ktorými je sklotextilná mriežka. Táto fólia sa vyznačuje výbornou odolnosťou voči vode a zároveň paropriepustnosťou.

Výhodou fóliových striech je skutočnosť, že sa môžu aplikovať aj na nespádované strechy. Záručná doba na PVC fólie je od výrobcov stanovená spravidla na dobu 10 rokov, pričom odhadovaná životnosť je 25 – 30 rokov.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.