Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

REKONŠTRUKCIA LODŽIÍ A BALKÓNOV

Poveternostné podmienky, teplotné výkyvy a nedodržanie technologických postupov pri výstavbe patria k najčastejším poruchám, ktoré vedú k potrebe rekonštrukcie balkónov a lodžií

K OBVYKLÝM CHYBÁM PATRIA:

 • zatekanie dažďovej vody do obvodového muriva,
 • vznik plesní na stenách v interiéri,
 • trhliny v železo-betónovej konštrukcii,
 • korózia obnaženej výstuže, zábradlia,
 • vytváranie tepelného mosta.
warning

Toto všetko môže viesť k ďalším vážnejším poruchám, ako napríklad k oddeľovaniu lodžiových panelov (stenových a stropných) od budovy, v extrémnom prípade k odtrhnutie kotevnej výstuže a k spadnutiu lodžie.

To sú len niektoré dôvody, kvôli ktorým obvykle opravu balkónov zahŕňame do komplexnej obnovy, resp. ju odporúčame minimálne spojiť so zateplením budovy.

PRI KOMPLEXNEJ OPRAVE BALKÓNOV SÚ NEVYHNUTNÉ TIETO PRÁCE:

 • Vysekanie a vybúranie pôvodného povrchu.
 • Vyčistenie a vytvorenie adhézneho mostíka v prípade obnaženej nosnej konštrukcie, ktorým prepojíme pôvodnú konštrukciu s novými vrstvami.
 • Zateplenie nášľapnej vrstvy balkónovej/lodžiovej dosky vrstvou vhodného izolantu, ktorého použitie je vhodné najmä na miestach so zvýšeným tlakom a vlhkosťou.
 • Vyspádovanie podlahy spádovými klinmi, prípadne maltou. (Na miesta spojov sa medzi vodorovnou a zvislou konštrukciou osadí dilatačná páska a nanesie sa hydroizolačná vrstva v kombinácii s lepiacou maltou a sklotextilnou mriežkou.)
 • Montáž oplechovania balkóna/lódžie
 • Osadenie a vyškárovanie mrazuvzdornej a protišmykovej dlažby osadenej do flexibilného lepidla, ako aj pretmelenie a osadenie sokla.

ZÁBRADLIA

Možností aj názorov na správny výber je v tejto oblasti pomerne veľa. Najčastejšie sa stretávame s týmito typmi:

 • oceľové zábradlia s povrchovou úpravou (pozinkovanie, komaxit, polyuretan, iné),
 • hliníkové zábradlia,
 • nerezové zábradlia.

Pri výbere výplne zábradlia sa môžete rozhodnúť medzi rôznymi materiálmi:

 • drôtosklo,
 • bezpečnostné sklo,
 • lexan,
 • cetris dosky s povrchovou úpravou,
 • dosky z fundermaxu,
 • iný materiál.

K ďalším typom zábradlia patria murované zábradlia, ktoré sú rekonštruované vyspravením a omietnutím, prípadne zateplením.

Samozrejme, pri každom z rozhodovaní spojených s rekonštrukciou balkónov a lodžií vám radi poskytneme naše odborné rady.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.