Služby

 • Obnova bytových domov

  Obnova bytového domu je pomerne náročný proces, ktorý však môžete zvládnuť bez problémov, ak dodržíte správny postup.

  Viac info
 • Zateplenie fasád

  V súčasnosti je zateplenie nutnou a samozrejmou sučasťou každej novostavby. Investícia do rekonštrukcie domu nie je síce najmenšia..

  Viac info
 • Rekonštrukcia lodžií a balkónov

  Poveternostné podmienky, teplotné výkyvy a nedodržanie technologických postupov pri výstavbe patria k najčastejším poruchám, ktoré..

  Viac info
 • Rekonštrukcie plochých striech

  Pri zvažovaní, či je strechu nutné opravovať, sú dôležitéfaktory, ako je zatekanie, vek strechy a jej celkový stav. Okrem zateplenia je potrebné..

  Viac info
 • Výmena výplní dverí a okien

  Okná a dvere patria k zabudovaným prvkom s najväčšími tepelnými stratami. Správnou výmenou výplní dverí a okien môžete energetické straty znížiť..

  Viac info
 • Rekonštrukcie rozvodov TZB

  Pri rekonštrukcii budovy je okrem zateplenia stien a opravy fasády potrebné myslieť aj na časti, ktoré sú skryté. Práve rekonštrukciou rozvodov..

  Viac info
 • Maliarske práce

  Výber farby je jedným z najdôležitejších rozhodnutí pri dizajne vášho interiéru. Správnym odtieňom ovplyvníte to, ako sa budete doma cítiť vy aj každá vaša návšteva ešte niekoľko rokov.

  Viac info

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.