Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

O SPOLOČNOSTI

JUBIZOL spol., s r.o. je spoločnosť fungujúca na trhu v oblasti rekonštrukcií budov už vyše 20 rokov. Za tento čas sme získali množstvo skúseností, na základe ktorých svojím zákazníkom dokážeme poskytnúť kvalitný servis so zárukou na dlhé roky. Pre našu prácu je okrem esteticko-architektonickej hodnoty obnovených priestorov dôležitá aj šetrnosť k životnému prostrediu, preto pri našej práci používame najmodernejšie kvalitné a ekologické produkty.

Pri realizácii projektov používame produkty značky JUB, medzi ktoré patrí zatepľovací systém značky JUBIZOL, farby JUPOL a ďalšia stavebná chémia, ktorá je už viac ako 140 rokov lídrom na medzinárodnom trhu v tejto oblasti.

Spoločnosť JUB vznikla už v 19. storočí. Vďaka tomu patrí k najstarším slovinským výrobným spoločnostiam. V súčasnosti je JUB stabilným výrobcom na domácom a rovnako aj na medzinárodnom trhu s pôsobnosťou vo viac ako tridsiatich krajinách.

Firma JUBIZOL spol., s r.o. vznikla s cieľom predstaviť na slovenskom trhu kvalitné a k prírode šetrné produkty značky JUB. Na realizáciu našich projektov si naša spoločnosť vyberá iba kvalitných a pravidelne školených pracovníkov. Kombinácia kvalitných materiálov a precíznej realizácie nám umožňuje poskytnúť na naše diela 10 ročnú záruku.

Naša činnosť od roku 1996 predstavuje roky driny a nadobudnutých skúseností z rôznych typov stavieb. Či už hovoríme o zateplení, výmene presklení alebo niektorej časti technického zariadenia budov, prípadne iných častí budov. Keďže sa chceme neustále zlepšovať, naše skúsenosti a vedomosti si neustále dopĺňame informáciami o najnovších trendoch v tejto oblasti.

POSLANIE

Veríme, že práve kvalitná práca, tvrdá drina a prístup každého jedného z našich zamestnancov sú tie jediné správne prostriedky na to, ako dosiahnuť povestné: „Dobré sa predáva samo.“ Dosahujeme to viacerými nástrojmi:

  • PRAVIDELNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV: Naši pracovníci sú pravidelne preskúšavaní zo svojich teoretických a praktických vedomostí. Vieme, že aj malá nepozornosť pri montáži môže viesť k zníženiu životnosti časti, prípadne celého diela. Kvalita práce, precíznosť a zmysel pre detail je spôsob, ako eliminovať prípadné reklamácie.
  • ZODPOVEDNOSŤ V KAŽDEJ SITUÁCII: Ak sa na stavbe vyskytnú nedostatky, podrobne ich zdokumentujeme a v čo najkratšom termíne odstránime. Pred prípadnými komplikáciami zásadne neutekáme. Takéto situácie nás nútia neustále na sebe pracovať a zlepšovať svoje služby.
  • OCHOTA PODELIŤ SA SO SVOJÍM KNOW-HOW: Naším cieľom je nielen odprezentovať kvalitné výrobky materskej spoločnosti JUB, ale poukázať aj na ich správne používanie. Pri dodržaní postupu použitia sa totiž skutočne dosahujú neporovnateľne lepšie výsledky. V prípade záujmu sa s investorom nebojíme podeliť ani o ďalšie naše vedomosti a skúsenosti z praxe.
  • PORADENSTVO PRI ORGANIZÁCII REALIZÁCIE: Vlastníci bytov majú často len čiastočné alebo neaktuálne informácie o priebehu rekonštrukcie bytového domu. Preto v prípade záujmu ponúkame nezáväzné a bezplatné informatívne stretnutie, kde vám poskytneme objektívne a právne podložené informácie.
  • DLHOROČNÁ ZÁRUKA: Keďže svojej práci, zamestnancom a použitým materiálom plne dôverujeme, na nami realizované práce a materiál poskytujeme 120 mesačnú záruku.
  • KOMPLETNÝ SERVIS: Na základe dlhoročných skúseností sme schopní zabezpečiť celkový servis: odborné poradenstvo, návrh riešenia, dodávku projektovej dokumentácie, poradenstvo v oblasti financovania, samotnú realizáciu aj následný servis.
  • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP: Počas realizácie sa často objavia skutočnosti, ktoré nie sú zmluvne podchytené. Aj v takýchto prípadoch robíme všetko pre to, aby sme vyšli vlastníkom v ústrety.
  • BEZPEČNOSŤ: Keďže nám záleží na bezpečnosti obyvateľov domu aj širšieho okolia stavby, robíme viac, ako je požadované minimum. Naše stavby aj pracovníci sú riadne označení, zamestnanci sa zúčastňujú školení o bezpečnosti práce a prísne sledujeme dodržiavanie týchto požiadaviek.

HISTÓRIA

Naša materská firma JUB vznikla už v 19. storočí. Vďaka tomu patrí k najstarším slovinským výrobným spoločnostiam. V súčasnosti je JUB stabilným výrobcom na domácom a rovnako aj na medzinárodnom trhu s pôsobnosťou vo viac ako tridsiatich krajinách.

Firma JUBIZOL vznikla na základe rozhodnutia predstavenstva JUB-H holding company d.o.o. ukázať, že výroba kvalitných a k prírode šetrných produktov môže byť realitou. Cieľom tohto rozhodnutia bolo zoznámiť konečných spotrebiteľov s celým portfóliom nami vyrábaných produktov. Z toho postupne vyplynulo zabudovanie vlastných produktov a poskytnutie dlhoročnej záruky.

Naša činnosť od roku 1996 predstavuje roky driny a nadobudnutých skúseností z rôznych typov stavieb. Či už hovoríme o zateplení, výmene presklení alebo niektorej časti technického zariadenia budov, prípadne iných častiach budov. Keďže sa chceme neustále zlepšovať, naše skúsenosti a vedomosti si neustále dopĺňame informáciami o najnovších trendoch v tejto oblasti.

CERTIFIKÁTY

Fasádny izolačný systém je jedným z hlavných prvkov každého objektu, pretože ho chráni pred zrážkami, vetrom, zimou, teplom a inými vplyvmi prostredia, pričom mu dá želaný estetický vzhľad. Straty cez fasádne plochy priemerného rodiného domu predstavujú cca 30% energie potrebnej na vykurovanie, pri viacbytových objektoch je tento podiel ešte oveľa väčší.

Riešenia, ktoré s JUBIZOL fasádnym tepelnoizolačným systémom v rôznych verziách na základe svojich dlhoročných skúseností v JUBe ponúkame, sú dobré, ako sa potvrdilo v stredoeurópskych klimatických podmienkach, aj na extrémne studenom ruskom ďalekom východe a na horúcom gréckom a talianskom juhu.

Fasádny tepelnoizolačný systém je univerzálny. Môže sa použiť na rodinných domoch ako aj v bytovej výstavbe a pri obchodných, administratívnych a priemyselných stavbách, vhodný pre nové, ale aj sanované fasády stávajúcich objektov. Fasádnym tepelnoizolačným systémom JUBIZOL súčasne riešite požiadavky vhodnej a účinnej tepelnej izolácie vonkajších stien budovy a primeranú ochranu fasádnych povrchov pred účinkom dažďovej vody a inými vplyvmi prostredia a zabezpečujete estetický vzhľad objektu.

JUB bol medzi prvými európskymi výrobcami a prvý výrobca v Slovinsku, ktorý už v rokoch 2004 a 2005 obdržal európske technické osvedčenie (ETA) pre rôzne systémy JUBIZOL. Na získanie týchto osvedčení na základe ETAG 004 boli vykonané merania a skúšky rôznych tepelnoizolačných systémov Jubizol v uznávaných európskych inštitútoch v Nemecku (IBMB MPA Braunschweig), Rakúsku (MA 39 Viedeň) a v Slovisku (ZAG Ljubljana). JUB v roku 2008 získal aj päť nemeckých technických osvedčení na inštaláciu týchto systémov na veľmi náročnom nemeckom trhu.

V súčasnosti majú všetky verzie fasádnych tepelnoizolačných systémov JUBIZOL európske technické osvedčenia. Všetky komponenty systémov v súlade s predpísanými predpismi sú pravidelne kontrolované nezávislým odborným inštitútom ZAG Ljubljana.

Keď hovoríme o fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL, musíme zdôrazniť komplexnosť systému. Systém predstavujú tepelné izolácie s požadovanou kvalitou izolačných dosiek (EPS, XPS, minerálnej vlny: dosky alebo lamely), vyhovujúcou armatúrnou mriežkou, hmoždinkami, lepidlami, základnými omietkami a záverečnými dekoračnými omietkami JUB. Vo fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL môžeme použiť len tie výrobky, ktoré sú uvedené v európskom technickom osvedčení pre daný systém.

Správna realizácia fasádneho tepelnoizolačného systému JUBIZOL zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu fasády. Na JUBIZOL systém dávame 10-ročnú záruku, ktorá platí len pre systém, ktorý je odborne realizovaný.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.