Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

VÝMENA VÝPLNÍ DVERÍ A OKIEN

Okná a dvere patria k zabudovaným prvkom budovy s najväčšími tepelnými stratami. Správnou výmenou výplní dverí a okien môžete energetické straty znížiť až o tretinu. V prípade zatepľovania domu je vhodné spojiť realizáciu aj s výmenou okien a dverí. Termovízne merania totiž potvrdzujú, že pri zateplení domu a ponechaní pôvodných okien je konečný efekt nedostatočný a práve cez tieto časti je únik tepla najvýraznejší.

NA ČO TREBA MYSLIEŤ PRED SAMOTNOU VÝMENOU:

  • Na požadovanú triedu energetickej úspornosti, zvukotesnosť, bezporuchovosť a estetický dojem, ktorý výrazne ovplyvňuje celkový vzhľad budovy.
  • Okrem správneho výberu je dôležité zabezpečiť aj kvalitnú montáž s dobrým načasovaním:
  • Ak sa rozhodnete realizovať výmenu pred zateplením, je potrebné zobrať do úvahy hrúbku izolantu a zvážiť použitie tzv. rozširovacieho profilu. Pri zateplení tak nevznikne problém s nedostatkom priestoru okolo okna na umiestnenie.
  • V prípade, že sa rozhodnete pre montáž až po zateplení, vystavujete sa riziku poškodenia zateplenia. V takom prípade musíte počítať s nákladmi za jeho opravu.
  • Pokiaľ však realizujete výmenu tesne pred, prípadne v priebehu realizácie zateplenia, dokážete predísť viacerým nedostatkom.
  • Správnym krokom je dohodnúť sa na výmene so všetkými vlastníkmi súčasne. Vďaka tomu nebudú po realizácii medzi oknami viditeľné rozdiely.

OKNÁ

K najčastejším variantom patria montované plastové okná, v ponuke sú však aj drevené kovové/hliníkové okná, prípadne kombinácia týchto materiálov.

  • Plastové okná z PVC materiálu sú častou voľbou z dôvodu pomeru ceny a kvality. Tieto okná sa vyznačujú dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, cenou, širokou ponukou typov okien a odtieňov.
  • Drevené okná sú naopak z prírodného materiálu a ich cena sa odvíja od tvrdosti použitého dreva. Majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a z ich materiálu je možné vyrábať aj atypické okná. Čím je použité drevo mäkšie, tým viac je náchylné meniť svoj tvar. Je potrebné ho pravidelne ošetrovať, aby bolo chránené proti UV žiareniu, vode a mikroorganizmom.
  • Kovové/hliníkové okná sú vyrobené zo zliatiny hliníka. Hodnota tohto materiálu je vyššia ako cena plastu a dreva, to isté platí aj o cene za spracovanie materiálu. Jeho cena sa však odzrkadľuje na celkovej povahe výrobkov: sú veľmi pevné, tvarovo stále a výrazne odolnejšie ako drevo a plast. Preto je tento materiál používaný predovšetkým pri výmene dverí a okien na miestach, ktoré sú viac namáhané.

Keďže výplň tvorí väčšinu plochy, jej povaha výrazným spôsobom ovplyvňuje celkové vlastnosti konštrukcie. Typov výplní existuje niekoľko: medzi najpoužívanejšie patria izolačné sklá, bezpečnostné sklá, prípadne plné výplne.

VCHODOVÉ DVERE

Vchodové dvere predstavujú značne namáhanú časť budovy. Pred samotnou výmenou dverí je preto potrebné pri ich výbere dbať okrem funkčnosti a bezporuchovosti aj na ďalšie požiadavky, ako je bezpečnosť či odolnosť voči vandalizmu.

Trend plastových vstupných dverí je dnes minulosťou. Súvisí to s nestálosťou materiálu vplyvom zmien teplôt či slabšou odolnosťou voči opotrebeniu. Podstatne odolnejším materiálom voči teplotným zmenám je hliník. Zníženie ceny hliníkových dverí zjednodušilo voľbu investora pre alternatívu kvalitnejších hliníkových dverí.

Ďalšími prvkami vo vstupoch sú rozličné bezpečnostné prvky, ako je odolnosť výplne proti násilnému vniknutiu, bezpečnostný systém vstupu (DEK systém, bezdotykové karty, elektro-magnetický zámok, iné), poštové schránky, zvončekové tablo, domový vrátnik, samozatvárač dverí a podobne. Pri výmene dverí je nevyhnutné dodržať protipožiarne predpisy.

Bezpečnostný systém vstupu štandardne ovláda riadiaca a pamäťová jednotka, ktorá je programovateľná. Pomocou nej je možné povoliť, prípadne zablokovať vstup konkrétnej osobe, resp. vytvoriť rôzne obmedzenia či zóny len pre určité osoby. Každý vstup je zaznamenávaný a je možné ho spätne vyhľadať. Vďaka vhodnej kombinácii bezpečnostných prvkov je možné značne skomplikovať neoprávnený vstup nežiaducich osôb do budovy.

POŠTOVÉ SCHRÁNKY

Súčasťou vstupných priestorov sú aj poštové schránky. Nachádzajú sa vo vnútorných priestoroch domu, čo môže komplikovať doručenie zásielky. V niektorých prípadoch sú súčasťou vstupných dverí. Nové schránky vieme navrhnúť tak, aby boli plne funkčné, ľahko dosiahnuteľné pre doručovateľa, ich vzhľad bol estetický a aby nikoho nijak neobmedzovali.

Výsledkom rekonštrukcie vstupu do budovy má byť vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.