TECHNICKÉ LISTY

 • Čo JUBIZOL FASÁDA ponúka?

 • umožňuje dosiahnutie až 40 % úspory nákladov na vykurovanie a znižuje náklady na výstavbu z dôvodu tenšieho obvodového muriva a menších vykurovacích telies
 • zabezpečuje priaznivé podmienky pre bývanie: v zime je teplo, v lete príjemne chladno
 • aplikácia je jednoduchá a rýchla a umožňuje dlhú životnosť a lacnú údržbu
 • v porovnaní s inými tepelnoizolačnými systémami patrí k výhodnejším druhom zateplenia objektov z hľadiska výšky nákladov
 • je použiteľná pre tepelné izolácie novostavieb aj starších objektov individuálnej výstavby, rovnako ako aj panelových budov
 • okrem zateplenia umožňuje aj voľbu rôznych vrchných omietok v rôznych farebných odtieňoch a s rôznymi architektonickými detailami, ktoré dodávajú objektu konečný vzhľad
 • je najvhodnejším typom fasády pre opravy starších objektov, ktoré nie sú zatiaľ zateplené. Pri týchto objektoch sa odstránia tepelné mosty, ktoré bývajú najčastejšou príčinou vzniku plesní v obytných priestoroch.

Vybrali ste si zateplovací sysém JUBIZOL?

 • Nezabudnite!

 • Pred samotnou realizáciou zateplenia je potrebné, aby boli na dome dokončené nasledujúce práce:
  Na objekte musia byť dokončené všetky klampiarske práce vrátane okapových a iných lemov, žľabov a okapových zvodov. Musia byť osadené okná a dvere.
  Doporučujeme, aby vo vnútri objektu boli dokončené omietky a cementové mazaniny.
  Musia byť dokončené všetky inštalácie (elektro rozvádzače, skrine pre pripojenie telefónu a domáceho telefónu, káblovej televízie, upevňovacie prvky osvetlovacích telies ...)
  Osadenie okenných parapetov sa môže realizovať aj počas montáže vlastného zateplenia.
 • Ak toto máte, môžte začať ZATEPLOVAŤ!


 • Tu si môžete stiahnuť technické listy vo formáte .pdf

 •  
nameTL-Jubizol-EPS-2010.pdf
nameTL-Jubizol-EPS-grafit-2010_1382350244.pdf
nameTL-Jubizol-MW-2010_1382350264.pdf
nameTL-Jubizol-XPS-2010.pdf
 •  
   

JUBIZOL FASÁDU tvorí:

 • Tepelnoizolačný obklad:

 • EPS dosky (polystyrén) - existuje v hrúbkach od 1 cm až po hrúbku 20cm. Štandartný rozmer je 500 x 1000mm.
 • MINERÁLNA vlna - dosky a lamely. Dosky v hrúbke 2 až 20cm sa vyrábajú v rozmere 600 x 1000mm a sú vhodné na väčšie plochy. Lamely, ktorých rozmery sú 200x1000mm sú vhodné aj na zakrivené plochy.
 • XPS dosky - polystyrénové dosky so zníženou nasiakavosťou. Sú vhodné najmä na zateplenie soklov. Hrúbka 2 až 14 cm, rozmer 500 x 1000mm.
 • Lepenie tepelnoizolačného obkladu:

 • Systémy JUBIZOL EPS, JUBIZOL MW a JUBIZOL S70 vyžaduje lepenie pomocou JUBIZOL LEPIACEJ MALTY a JUBIZOL LEPIDLA
 • Izolačné dosky môžeme lepiť na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a čistý podklad. Nové omietky pred lepením izolačného obkladu necháme schnúť aspoň 1 deň na každý mm hrúbky, betónové podklady musia byť staré aspoň 1 mesiac (v normálnych podmienkach: T = + 20ºC, rel. vl.= 65%). Rovinnosť podkladu: ± 0,5 cm/ 3 m.
 • Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať omietnutím, nie väčšou hrúbkou lepidla. Hrubšia vrstva drobnozrnného lepidla spôsobí popraskanie zaschnutého lepidla a tým posunutie dosiek, čo sa v značnej miere prejaví vertikalnymi a horizontálnymi prasklinami na povrchu systému.
 • Na čisté tehlové stenové povrchy pred lepením izolačného obkladu nenanášame žiadne základné nátery, ostatné druhy stavebných podkladov natrieme zriedenou AKRIL EMULZIOU (voda : AKRIL EMULZIA = 1 : 1).
 • Vhodné podklady: tehlové murivo, betón, pórobetón, dosky na báze cementu, minerálne omietky. Možné je lepenie s povinným dodatočným kotvením na dobre priľnavé staré fasádne nátery. Všetky slabo priľnavé a nepriľnavé dekoračné nátery a nástreky musíme odstrániť. Povrchy napadnuté stenovými plesňami resp. riasami pred nanesením omietok musíme dezinfikovať a očistiť. Umytie prúdom horúcej vody alebo parou zvlášť doporučujeme pre všetky betónové podklady.
 • Nevhodné podklady: drevené, kovové a plastové povrchy.
 • JUBIZOL kotvy:

 • plastové alebo plastové s kovovým trnom. Pri novostavbách do výšky 8 metrov nie sú kotvy potrebné.
 • Sú nutné pri obnove starších objektov a pri použití dosiek z minerálnych vlákien. Spotreba kotiev je 6 - 8 ks/m2 .
 • Dodatočné kotvenie kontaktných systémov tepelnej izolácie závisí od kvality stavebného podkladu, hmotnosti celého systému a výšky objektu.
 • Význam dodatočného kotvenia je ochrana kontaktnej fasády pred zaťažením od vetra.
 • Povinné kotvenie:

 • JUBIZOL EPS: dodatočné kotvenie je povinné pri objektoch výšky nad 8 m.
  JUBIZOL MW: dodatočné kotvenie je povinné bez ohľadu na výšku objektu.
  JUBIZOL S70: dodatočné kotvenie je povinné pri objektoch výšky nad 8 m.
 • Na málo únosných podkladoch, na povrchoch s dobre priľnavými fasádnymi nátermi je dodatočné kotvenie potrebné bez ohľadu na výšku objektu.Pri dodatočnom kotvení je potrebné dodržiavať aj národné (regionálne) technické predpisy. Izolačný obklad dodatočne kotvíme so 4 až 8 viacdielnymi plastovými rozperným hmoždinkami (natĺkacími alebo skrutkovacími ) na m 2.
 • Na rohoch objektu je počet hmoždiniek väčší ( 8 - 14 hmoždiniek/m2)
 • Existuje viac spôsobov rozloženia hmoždiniek po ploche. Hĺbka kotvena do klasického stenového podkladu musí byť najmenej 50mm, pričom otvory pre hmoždinky vŕtame hlbšie aspoň o 20 mm. Dodatočné kotvenie polystyrénových dosiek vykonáme pred nanesením základnej armatúrnej omietky. Dosky z tvrdenej minerálnej vlny kotvíme už vo fáze lepenia (4 hmoždiny na dosku).
 • Lamely z minerálnej vlny do výšky 20 m zvyčajne nekotvíme.
 • Ak je výška obkladania za jeden deň vyššia ako jedno podlažie, tak každú lamelu vo výške každého podlažia dodatočne prikotvíme 2 hmoždinkami.
 • Pri vysokých objektoch je na rohoch objektu počet hmoždiniek väčší (6 hmoždiniek/m2).
 • JUBIZOL dilatačné profily:

 • okenné, dverové, okapové
 • Vystuženie rohov špaliet, osadzovanie dilatačných profilov, dodatočná diagonálna výstuž rohov fasádnych otvorov.
 • V miestach, kde bude izolačný obklad prerušený z dôvodu stavebných dilatačných škár a v stykoch so stávajúcimi objektami osadíme špeciálne dilatačné profily.
 • Základnú a vrchnú (záverečnú) omietku od okenných alebo dverných rámov najlepšie oddelíme špeciálnym dilatačným profilom (OKENNÝ a DVEROVÝ DILATAČNÝ PROFIL) z tvrdého plastu, ktoré osadíme ešte pred lepením izolačných dosiek. Ak sme základnú omietku od okenných alebo dverových rámov neoddelili osobitnými dilatačnými profilmi, v styku rámov s omietkou vytvoríme približne 2 až 3 mm široké škáry, ktoré po nanesení záverečnej omietky vyplníme vhodným trvale pružným tmelom. Škáry vytvoríme v tvare písmena V maliarskou špachtľou, kým je omietka ešte čerstvá.
 • Rovnako vytvoríme aj styk základnej omietky s parapetnými doskami a inými fasádnymi prvkami z prírodného alebo umelého kameňa, dreva, plastu a iných materiálov.
 • Všetky rohy a rohy špaliet ochránime spevnenými JUBIZOL rohovými lištami.
 • Rohy všetkých fasádnych otvorov (okná, dvere) ako aj tých, do ktorých osadíme rôzne inštalačné a iné skrine, musíme dodatočne diagonálne armovať. Dodatočná armatúra sú kusy JUBIZOL sklotextilnej mriežky veľkosti 30 - 50 cm x 50 cm,
 • ktoré vložíme do predom nanesenej, približne 2 mm hrubej vrstvy lepiacej malty.
 • Aj túto prácu vykonáme 2 až 3 dni po lepení resp. pred nanesením základnej omietky.
 • Nanášanie základnej omietky

 • 2 až 3 dni po nalepení polystyrénového obkladu prípadné menšie nerovnosti zbrúsime hrubým brúsnym papierom.
 • Ako základnú omietku použijeme JUBIZOL LEPIACU MALTU resp. EPS LEPIACU MALTU pri systéme JUBIZOL EPS.
 • Maltovú zmes nanášame ručne - zubatým oceľovým hladítkom (šírka a hĺbka zubov 8 až 12 mm) alebo strojne striekaním (napr. WAGNER PC 30, PC 25 a pod.) v dvoch vrstvách.
 • Hrúbka spodnej vrstvy je pri armovaní polystyrénových dosiek cca 2 – 3 mm, pri armovaní dosiek z minerálnej vlny resp. lamiel cca 4 - 5 mm. Do ešte čerstvej spodnej vrstvy zatlačíme JUBIZOL sklotextilnú mriežku, ktorú spustíme od horného
 • okraja fasády smerom dole. Po šírke a dĺžke pásy mriežky prekladáme s presahom 10 až 20 cm. Na rohoch objektu a na rohoch špaliet mriežku rovno odrežeme, ak sme na ne nepoužili rohové lišty spevnené pásmi mriežky, tak ju zahneme z jednej strany na druhú a opačne. V tom prípade musí byť preloženie na každú stranu v šírke aspoň 20 cm.
 • Hneď po zatlačení mriežky (technikou "mokrý na mokrý") nanesieme druhú tenšiu vrstvu základnej omietky, tak aby armatúrna mriežka ležala vo vonkajšej tretine celkovej hrúbky omietky.
 • (Sklotextilná armatúrna mriežka nesmie ležať priamo na izolačných doskách!).
 • Povrch základnej omietky čo najrovnomernejšie zahladíme. Celková hrúbka základnej omietky je pri polystyrénových doskách (JUBIZOL EPS) cca 3 – 4 mm, pri minerálnej vlne resp. lamelách je 4 – 6 mm.
 • Pri normálnych poveternostných podmienkach (teplota vzduchu a stenového podkladu + 5ºC až +35ºC, rel. vl. 65%) je doba schnutia základnej omietky 3 – 7 dní (1 deň na 1 mm hrúbky).
 • Nanášanie záverečných omietok

 • Záverečné dekoračné omietky dajú fasáde estetický vzhľad, okrem toho ju chránia pred poveternostnými vplyvmi.
 • Stavebno fyzikálne vlastnosti záverečných omietok JUB sú zosúladené s vlastnosťami základnej omietky, dekoračné omietky majú potrebnú pevnosť a priľnavosť a vhodnú paropriepustnosť a dobrú vodoodpudivosť (w < 0,5 kg.m-2.30 min).
 • Veľmi dôležitý je výber farebného odtieňa. Musíme si uvedomiť, že rozdiely teploty na fasáde medzi zimným a letným obdobím sú
 • väčšie ako 50oC, pri tmavších odtieňoch sú ešte väčšie.
 • Vhodné sú omietky so svetlosťou y > 25. Údaje o svetlosti dekoračných omietok sú na zadnej strane vzorkovníka FARBY A OMIETKY.
 • Záverečné omietky nanášame a upravujeme podľa návodov uvedených v technických listoch (pozri príslušné technické listy). Ak sme do styku základnej a záverečnej omietky s okennými a dvernými rámmi neosadili špeciálne dilatačné profily, tak aj záverečnú omietku od rámov oddelíme vhodne tvarovanými škárami, ktoré vyplníme
 • vhodným trvale pružným tmelom, keď je záverečná omietka už suchá.
 


Ilustračné foto