JUBIZOL fasáda

  • Spoločnosť JUBIZOL spol. s r.o. je jednou z najvýznamnejších spoločností zaoberajúcich sa realizáciou fasádnych, maliarskych a rekonštrukčných prác všetkých typov budov. Vznikla odčlenením časti portfólia firmy Jubstav s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Spoločnosť JUBIZOL bola založená s jasne definovaným cieľom, ponúknuť zákazníkom počas celej doby prípravy diela, jej realizácie a tiež po odovzdaní diela kvalitný a seriózny prístup reprezentujúci nielen JUBIZOL, ale aj materskú spoločnosť JUB d.o.o. (výrobcu zatepľovacieho systému, farieb a ďalšej stavebnej chémie).
  • Pre pochopenie filozofie našej spoločnosti je vhodné uviesť niekoľko faktov o vzťahu medzi JUBIZOL-om a skupinou JUB, ktorá predstavuje jednu z najstarších slovinských výrobných spoločností. Jej vznik sa datuje do 19. storočia. V súčasnosti je JUB stabilným výrobcom na domácom a rovnako aj namedzinárodnom trhu s pôsobnosťou vo viac ako dvadsiatich piatich krajinách. Značka JUB sa môže pochváliť viac ako 130-ročnou tradíciou v oblasti výroby farieb a zatepľovacích systémov. Spoločnosť JUBIZOL vznikla na základe rozhodnutia skupiny JUB vytvoriť nástroj, ako počas realizácie stavebných prác propagovať skupinou JUB vyrábané produkty a poukázať na fakt, že slová o výrobe kvalitných a k prírode šetrných produktoch v prípade JUB-u nie sú len prázdne slová. Výrobu produktov šetrných k životnému prostrediu je možné realizovať jedine použitím najmodernejších výrobných technológií a vybavenia. Z toho dôvodu predstavuje tento typ investície pre skupinu JUB významnú nákladovú položku. V neposlednom rade je našou úlohou prostredníctvom kvalitne odvedenej práce šíriť význam dodržiavania výrobcom stanovených technologických postupov.
  • Počas realizácie maliarskych prác a zatepľovania používa JUBIZOL výhradne materiály vyrábané skupinou JUB. Naši pracovníci pravidelne absolvujú preskúšanie svojich teoretických a praktických vedomostí v našom výskumnom a školiacom stredisku JUB Academy. Chuť na sebe pracovať a zlepšovať jednotlivé procesy spolu so zárukou materskej spoločnosti JUB z nás robia realizátora, ktorý pred problémami zo stavby neuteká. Prípadné komplikácie vnímame ako výzvu, s ktorou sa máme chuť popasovať, pretože naším hlavným cieľom je odviesť kvalitnú prácu a zanechať viac, ako len dobrý dojem. V skupine máme za to, že práve spokojný zákazník je kľúčom k budúcim úspechom celej značky.
  • Za vyše 20 rokov pôsobenia na Slovensku realizovali naši pracovníci stovky rôznych projektov. Rovnakou výzvou je pre nás spolupráca s majiteľmi malých rodinných domov, ako aj práca s investor pri výstavbe, prípadne rekonštrukcii a obnove existujúcich budou.
  • Nakoľko nie je možné zhrnúť všetky informácie na týchto pár stranách, chceme Vás požiadať, aby ste sa s nami skontaktovali a dohodli si s nami stretnutie, na ktorom vám naši zamestnanci ochotne vysvetlia postup realizácie diela od prípravy až po odovzdanie diela a zodpovedajú vaše otázky, či už vo veci našej spoločnosti, poskytovanej záruky, postupu prác, možnosti financovania diela, prípadne ďalšie.