DOKUMENTY A CERTIFIKÁTY

JUBIZOL - záruka kvality

  • Fasádny izolačný systém je jedným z hlavných prvkov každého objektu, pretože ho chráni pred zrážkami, vetrom, zimou, teplom a inými vplyvmi prostredia, pričom mu dá želaný estetický vzhľad. Straty cez fasádne plochy priemerného rodiného domu predstavujú cca 30% energie potrebnej na vykurovanie, pri viacbytových objektoch je tento podiel ešte o hodne väčší.
  • Riešenia, ktoré s JUBIZOL fasádnym tepelnoizolačným systémom v rôznych verziách na základe svojich dlhoročných skúseností v JUBe ponúkame, sú dobré, ako sa potvrdilo v stredoeurópskych klimatických podmienkach, aj na extrémne studenom ruskom ďalekom východe a na horúcom gréckom a talianskom juhu.
  • Fasádny tepelnoizolačný systém je univerzálny. Môže sa použiť na rodinných domoch ako aj v bytovej výstavbe a pri obchodných, administratívnych a priemyselných stavbách, vhodný je tak pre nové ako aj pre sanované fasády stávajúcich objektov. Fasádnym tepelnoizolačným systémom JUBIZOL súčasne riešite požiadavky vhodnej a účinnej tepelnej izolácie vonkajších stien budovy a primeranú ochranu fasádnych povrchov pred účinkom dažďovej vody a inými vplyvmi prostredia a zabezpečujete estetický vzhľad objektu.
  • JUB bol medzi prvými európskymi výrobcami a prvý výrobca v Slovinsku, ktorý už v rokoch 2004 a 2005 obdržal európske technické osvedčenie (ETA) pre rôzne systémy JUBIZOL. Na získanie týchto osvedčení na základe ETAG 004 boli vykonané merania a skúšky rôznych tepelnoizolačných systémov Jubizol v uznávaných európskych inštitútoch v Nemecku (IBMB MPA Braunschweig), Rakúsku (MA 39 Viedeň) a v Slovisku (ZAG Ljubljana). JUB v roku 2008 získal aj päť nemeckých technických osvedčení na inštaláciu týchto systémov na veľmi náročnom nemeckom trhu.
  • V súčasnosti majú všetky verzie fasádnych tepelnoizolačných systémov JUBIZOL európske technické osvedčenia. Všetky komponenty systémov v súlade s predpísanými predpismi sú pravidelne kontrolované nezávislým odborným inštitútom ZAG Ljubljana.
  • Keď hovoríme o fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL, musíme zdôrazniť komplexnosť systému. Systém predstavujú tepelné izolácie s požadovanou kvalitou izolačných dosiek (EPS, XPS, minerálnej vlny: dosky alebo lamely), vyhovujúcou armatúrnou mriežkou, hmoždinkami, lepidlami, základnými omietkami a záverečnými dekoračnými omietkami JUB. Vo fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL môžeme použiť len tie výrobky, ktoré sú uvedené v európskom technickom osvedčení pre daný systém.
  • Správna realizácia fasádneho tepelnoizolačného systému JUBIZOL zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu fasády. Na JUBIZOL systém dávame 10-ročnú záruku, ktorá platí len pre systém, ktorý je odborne realizovaný.